Premio Europeo de intervención en el patrimonio AADIPA 2015 “Atesa la proposta del Jurat i d’acord amb les bases del concurs, s’ha concedit a Fernando Cobos, Joao Campos el Premi Europeu d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA 2015, en la categoría